VERBONDEN LEREN

Kringmoment

De hoeksteen van onze schoolcultuur. Het is een essentieel onderdeel waarbinnen de identiteit van een klas wordt gevormd en hetklasfunctioneren positief bevorderd. Het helpt onze leerlingen groeien in hun sociale interactie, luistervaardigheden, taalgebruik en wereldbewustzijn. Binnen kringmomenten bereiden we onze leerlingen voor op een leven van continu leren, respectvolle communicatie en actieve participatie in de samenleving.

Sociale vaardigheden

Tijdens kringmomenten stimuleren we onze leerlingen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. In een veilige en ondersteunende omgeving leren ze om op hun beurt te wachten, respect te tonen voor hun medeleerlingen en constructief deel te nemen aan groepsdiscussies.
Dit bevordert een cultuur van wederzijds begrip en samenwerking, wat essentieel is voor hun groei als empathische en betrokken burgers.

Luistervaardigheden

Wij hechten groot belang aan het bevorderen van luistervaardigheden. Kringmomenten bieden de ideale setting voor kinderen om actief te luisteren naar de bijdragen van anderen. Dit versterkt hun concentratie en helpt hen belangrijke informatie effectief op te nemen en te verwerken.
Actief luisteren is een fundament voor goede communicatie en een respectvolle interactie binnen en buiten de klas.

Taalvaardigheden

Het regelmatig bespreken van diverse onderwerpen in de kring is cruciaal voor de
taalontwikkeling van onze leerlingen. Ze krijgen de gelegenheid om hun gedachten en gevoelens verbaal te uiten, hun woordenschat uit te breiden en helder en samenhangend te leren spreken. Dit bevordert niet alleen hun taalvaardigheid, maar ook hun zelfvertrouwen en expressieve vermogen. Binnen ons leerdorp houden we een maandelijkse dorpsbabbel en treedt ons dorpskoor op.

Ouderbetrokkenheid

Wij geloven dat onderwijs een gezamenlijke inspanning is die versterkt wordt door de actieve deelname van ouders. Door ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school ( atelier, gastspreker, …) willen wij bruggen bouwen tussen thuis en school. Deze samenwerking draagt niet alleen bij aan een rijker leerproces voor de kinderen, maar versterkt ook de gemeenschapszin en onderlinge verbindingen. Samen groeien en leren we, waardoor onze kinderen in een
ondersteunende omgeving het beste uit zichzelf kunnen halen.

Forum

Binnen het forum brengen kinderen de kennis en vaardigheden die ze in de klas hebben opgedaan naar buiten en delen deze met een breder publiek.
Het forum kan vele vormen aannemen, een tentoonstelling, toneelstukken, muziekoptredens, debatten, presentaties of zelfs workshops.
Kinderen leren niet alleen door te doen, maar ook door te presenteren en te reflecteren op hun werk. Dit bevordert niet alleen hun zelfvertrouwen en vaardigheden in het openbaar spreken, maar ook hun vermogen om kritisch te denken en feedback te ontvangen.