Hét leerdorp in de stadFreinet Fiora Wat maakt ons leren rijker?ONS LEERDORP
Hét leerdorp in de stadFreinet Fiora
Uniek in Roeselare
Wat maakt ons leren rijker?

ONS LEERDORP

in de stad!

Hét leerdorp in de stad

ONZE KERNWAARDEN

FREINET

FIORA

Freinetgewijs leren is gebaseerd op de pedagogische principes van Célestin Freinet. Freinet is een levenshouding waarin respect, samenwerking en individuele groei centraal staan.

We creëren een leeromgeving waarin kinderen zich gehoord, gezien en geïnspireerd voelen. We bereiden hen voor op een toekomst waarin ze met vertrouwen, creativiteit en verantwoordelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

INFO

Vind snel de informatie die u nodig heeft over onze school.

SCHOOLUREN

OPVANG

SCHOOLBUS

Wij geloven in

ouderbetrokkenheid

Bruggen bouwen tussen thuis en school

Wij geloven dat onderwijs een gezamenlijke inspanning is die versterkt wordt door de actieve deelname van ouders. Door ouders te betrekken bij allerlei activiteiten op school ( atelier, gastspreker, …) willen wij bruggen bouwen tussen thuis en school. Deze samenwerking draagt niet alleen bij aan een rijker leerproces voor de kinderen, maar versterkt ook de gemeenschapszin en onderlinge verbindingen. Samen groeien en leren we, waardoor onze kinderen in een ondersteunende omgeving het beste uit zichzelf kunnen halen.