FREINETGEWIJS LEREN

Freinetgewijs leren legt de nadruk op respect, samenwerking en individuele groei, door een leeromgeving te creëren waar kinderen actief meedoen en unieke vaardigheden ontwikkelen.

Bakjestijd

Bakjestijd wordt als middel gebruikt bij de kleuters om het zelfstandig werken te bevorderen en te leren omgaan met uitgestelde aandacht. De Kleuters werken individueel en binnen een vooropgestelde tijdsduur. Dit wordt uitgebreid in het lager onder leertijd.

Leertijd

Leertijd is gestuurd door de leerkracht, hierbij werken leerlingen zelfstandig aan rijke taken. In deze tijd bevorderen we de autonomie en de verantwoordelijkheid van de kinderen, door hen keuzes te laten maken over hun eigen leerproces. Ze maken zelf een keuze hoe ze de rijke taken aanpakken. Leertijd stelt leerlingen in staat om hun werk te plannen, taken te organiseren en doelgericht aan de slag te gaan, wat hun zelfregulatie en probleemoplossend vermogen versterkt.

Vrije teksten

De methode van vrije teksten vormt een fundamenteel onderdeel van ons Freinetonderwijs. Leerlingen schrijven over onderwerpen die hen persoonlijk aanspreken en waar zij passie voor voelen. Door deze persoonlijke betrokkenheid groeit hun motivatie en plezier in het schrijven. Vrije teksten bieden leerlingen de ruimte om hun creativiteit te uiten, hun taalvaardigheid te ontwikkelen en een eigen stem te vinden in hun schrijven. Dit proces ondersteunt hen in hun groei als zelfverzekerde en expressieve individuen.

Zelfstandige werktijd

Zelfstandige werktijd is een essentieel element waarin leerlingen alleen werken aan projecten of taken die voortkomen uit hun eigen interesses en leervragen. Deze tijd biedt hen de mogelijkheid om diepgaand te onderzoeken, te experimenteren en te ontdekken, in een tempo dat bij hen past. Door de vrijheid en verantwoordelijkheid die ze tijdens deze werktijd ervaren, leren ze zelfstandig te werken, keuzes te maken en hun eigen leerproces te sturen.